Кері
байланыс

Ұйымдастырушы

Қазақстан Республикасының Үкіметі

«Экономикалық зерттеулер институты» АҚ

«Қазақстандық экономикалық бастамалар қоры» КҚ